مدار کلید لمسی
این مدار شما را با طرز کار ترانزیستور و  کاربرد آن آشنا می کند.
یکی از کارکرد های ترانزیستور تقویت جریان است

مدار کلید نوری ، مدار ساده اما بسیار کاربردی در مدیریت مصرف انرژی و … می باشد . شما با استفاده از نقشه به آسانی میتوانید این مدار را بر روی برد بورد مونتاژ کنید .

مدار سوئیچ ترانزیستور شما با طرز کار ترانزیستور و نحوه خاموش و روشن شدن آن آشنا می کند . شما با استفاده از نقشه برد بود این مدار می توانید به سادگی آن را بر روی برد بورد بسازید .

بایاس (bias) چیست ؟ بایاس (bias) در الکترونیک یعنی اتصال صحیح قطعات الکترونیکی در جای خود و اعمال ولتاژ مناسب به آن قطعه الکترونیکی خاص . به این اتصال صحیح قطعات الکترونیکی اتصال مستقیم گویند. سوالی که پیش می آید … ادامه مطلب

X